Trung tâm tiếng Hàn HWS - Thầy béo Choi Wonseok - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

34 buổi

Tổng quan khóa học

Giáo trình:

  • 15 bài sách Tiếng Hàn tổng hợp 2
  • Tài liệu riêng
  • Biên, phiên dịch

Ưu đãi:

  • Tặng giáo trình miễn phí
  • Tài liệu, bài kiểm tra,...
  • Quyền lợi học ké miễn phí, bảo lưu khóa học, chuyển lớp
  • Đầu ra: nghe nói đọc viết, giao tiếp cơ bản tiếng Hàn
  • Đủ điều kiện ôn thi TOPIK II (cấp 3,4,5,6)
  • Biên dịch tiếng Hàn (phải thi)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn HWS - Thầy béo Choi Wonseok

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá