Trung tâm tiếng Hàn JTrain | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
22 buổi
Học phí 899.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
  • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
20 buổi
Học phí 1.399.000đ
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
  • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
  • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

Tiếng Hàn du học

Tổng hợp
60 buổi
Đăng ký gói Thành Viên EduMember để:
  • Nhận ngay tài khoản học phát âm chuẩn quốc tế ELSA
Xem chi tiết

Đánh giá

0 đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay