Trung tâm tiếng Hàn Kokono - Khóa học Tiếng Hàn trực tuyến | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trực tuyến

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

3 tháng

Tổng quan khóa học

  • Thời lượng: 3 tháng
  • Thời gian: Linh động (2 giờ/ buổi)
  • Quy mô lớp: 3 - 5 người
  • Giáo trình: Giáo trình Tiếng Hàn Online riêng (do Kokono biên soạn)

Trình độ đạt được

  • Cam kết các kỹ năng đạt được tương đương với khóa học truyền thống

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Hàn Kokono

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá