Trung tâm tiếng Hàn TOP | Edu2Review

Trung tâm tiếng Hàn TOP

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
28 buổi

Học phí 1.800.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

28 buổi

Học phí 1.800.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

 • Lịch học: 4 buổi/ tuần
 • Giáo viên: Việt và Hàn

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
28 buổi

Học phí 1.800.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

28 buổi

Học phí 1.800.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

 • Lịch học: 3 buổi/ tuần
 • Giáo viên: Việt và Hàn

Tiếng Hàn sơ cấp 3

TOPIK 1 sơ cấp
15 buổi

Học phí 2.200.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

15 buổi

Học phí 2.200.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

 • Lịch học: 3 buổi/ tuần
 • Giáo viên: Việt hoặc Hàn

Tiếng Hàn giao tiếp

Giao tiếp
24 buổi

Học phí 3.200.000đ

Tiếng Hàn giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

24 buổi

Học phí 3.200.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học:

 • Lịch học: 2 buổi/ tuần
 • Giáo viên: Hàn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay