Trung tâm tiếng Hàn V-TOPIK Korea | Edu2Review

Trung tâm tiếng Hàn V-TOPIK Korea

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
21 buổi
1.850.000đ
1.850.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

21 buổi
Học phí
1.850.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
21 buổi
2.150.000đ
2.150.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

21 buổi
Học phí
2.150.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 3

TOPIK 1 sơ cấp
21 buổi
2.150.000đ
2.150.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

21 buổi
Học phí
2.150.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
21 buổi
2.250.000đ
2.250.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

21 buổi
Học phí
2.250.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 2

TOPIK 2 trung cấp
21 buổi
2.250.000đ
2.250.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

21 buổi
Học phí
2.250.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 3

TOPIK 2 trung cấp
21 buổi
2.350.000đ
2.350.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 3

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

21 buổi
Học phí
2.350.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 3N 1

Tổng hợp
18 buổi
2.250.000đ
2.250.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3N 1

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

18 buổi
Học phí
2.250.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 3N 2

Tổng hợp
18 buổi
2.650.000đ
2.650.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3N 2

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

18 buổi
Học phí
2.650.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 3N 3

Tổng hợp
18 buổi
2.650.000đ
2.650.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3N 3

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

18 buổi
Học phí
2.650.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 3N 1

Tổng hợp
18 tháng
2.700.000đ
2.700.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 3N 1

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

18 tháng
Học phí
2.700.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 3N 2

Tổng hợp
18 buổi
2.700.000đ
2.700.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 3N 2

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

18 buổi
Học phí
2.700.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 3N 3

Tổng hợp
18 buổi
2.750.000đ
2.750.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 3N 3

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

18 buổi
Học phí
2.750.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Biên phiên dịch 1

Biên phiên dịch
12 buổi
2.750.000đ
2.750.000đ

Tiếng Hàn Biên phiên dịch 1

Trình độ

Biên phiên dịch

Thời lượng

12 buổi
Học phí
2.750.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Biên phiên dịch 2

Biên phiên dịch
12 buổi
3.050.000đ
3.050.000đ

Tiếng Hàn Biên phiên dịch 2

Trình độ

Biên phiên dịch

Thời lượng

12 buổi
Học phí
3.050.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay