Trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn | Edu2Review

Trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hoa giao tiếp

Giao tiếp
2 tháng
2.800.000đ
2.800.000đ

Tiếng Hoa giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.800.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi HSK

Luyện thi HSK
2 tháng
2.800.000đ
2.800.000đ

Luyện thi HSK

Trình độ

Luyện thi HSK

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.800.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi chứng chỉ A, B, C

Tổng hợp
2 tháng
2.800.000đ
2.800.000đ

Luyện thi chứng chỉ A, B, C

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.800.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hoa du lịch

Các khóa học khác
2 tháng
2.800.000đ
2.800.000đ

Tiếng Hoa du lịch

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.800.000đ

Chương trình

Mô Tả

Nhận tư vấn

Tiếng Hoa buôn bán

Các khóa học khác
2 tháng
2.800.000đ
2.800.000đ

Tiếng Hoa buôn bán

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.800.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hoa văn phòng

Các khóa học khác
2 tháng
2.800.000đ
2.800.000đ

Tiếng Hoa văn phòng

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.800.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hoa du học và xuất khẩu lao động

Các khóa học khác
2 tháng
2.800.000đ
2.800.000đ

Tiếng Hoa du học và xuất khẩu lao động

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.800.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm