Trung tâm tiếng Mỹ giao tiếp LESH - Khóa học Tăng cường Chủ nhật | Edu2Review

Tăng cường Chủ nhật

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

Lộ trình khóa học

Có 4 level phù hợp cho bạn, mỗi level học 20 buổi, 12 buổi/ 3 tháng.

Mỗi tuần 2 ca vào Chủ Nhât ( Thời gian: 2,5 tiếng)

  • Ca 1: 8h45 - 10h15.
  • Ca 2: 10h15 - 11h15.

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn