Trung tâm tiếng Nhật Cố Đô - Khóa học Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Căn bản | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Căn bản

   Chương trình

   Trình độ

   Luyện thi JLPT

   Thông tin liên hệ

   Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

   Dành cho những học viên hoàn toàn chưa biết gì, học viên mất căn bản chưa nói được tiếng Nhật hoặc học viên muốn học lại từ đầu.

   • Phản xạ 100 (PX 100) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 200 (PX 200) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 300 (PX 300) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 400 (PX 400) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 500 (PX 500) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 600 (PX 600) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).