Trung tâm tiếng Nhật Cố Đô - Khóa học Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Căn bản | Edu2Review

Khóa học Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Căn bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi JLPT

Dành cho những học viên hoàn toàn chưa biết gì, học viên mất căn bản chưa nói được tiếng Nhật hoặc học viên muốn học lại từ đầu.

  • Phản xạ 100 (PX 100) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 200 (PX 200) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 300 (PX 300) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 400 (PX 400) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 500 (PX 500) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 600 (PX 600) : 2 tuần, tuần 6 buổi ( thứ 7 học ngoại khóa).

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Nhật Cố Đô

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá