Trung tâm tiếng Nhật Cố Đô - Khóa học Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Cao cấp | Edu2Review

Khóa học Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Cao cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi JLPT

Dành cho học viên học xong các lớp Trung cấp và muốn chuyển hẳn về tiếng Nhật. Học ngữ pháp cao cấp để viết luận và thuyết trình (không nhận học viên bên ngoài).

  • Phản xạ 4000 (PX 4000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 5000 (PX 5000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 6000 (PX 6000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 7000 (PX 7000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 8000 (PX 8000) : 4 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 9000 (PX 9000) : 4 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Nhật Cố Đô

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá