Trung tâm tiếng Nhật Cố Đô - Khóa học Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Trung cấp | Edu2Review

Khóa học Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi JLPT

Muốn nhập học các lớp Trung cấp, học viên phải hoàn tất các lớp Căn bản hoặc đạt số điểm của kỳ thi nhập học.

  • Phản xạ 700 (PX 700) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 800 (PX 800) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 900 (PX 900) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 1000 (PX 1000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 2000 (PX 2000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
  • Phản xạ 3000 (PX 3000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Nhật Cố Đô

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá