Trung tâm tiếng Nhật Cố Đô - Khóa học Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Trung cấp | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Nhật ngữ phản xạ - Trình độ Trung cấp

   Chương trình

   Trình độ

   Luyện thi JLPT

   Thông tin liên hệ

   Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

   Muốn nhập học các lớp Trung cấp, học viên phải hoàn tất các lớp Căn bản hoặc đạt số điểm của kỳ thi nhập học.

   • Phản xạ 700 (PX 700) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 800 (PX 800) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 900 (PX 900) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 1000 (PX 1000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 2000 (PX 2000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).
   • Phản xạ 3000 (PX 3000) : 2 tuần, tuần 6 buổi (thứ 7 học ngoại khóa).