Trung Tâm Tiếng Nhật Dungmori - Khóa học N1 | Edu2Review

Khóa học N1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N1

  • Học phí: 2,390,000 ₫ ( 12,000 ¥ )
  • Thời gian: 8 tháng kể từ ngày kích hoạt Khóa học bao gồm 95 bài học với khoảng 145 videos bài giảng
  • Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
  • Tổng thời lượng video bài học của khóa học N1 tương ứng với: 62 giờ học. Trong đó bao gồm: Từ vựng 1: 5h16'; Từ vựng 2: 8h58'; Từ vựng 3: 9h20'; Từ vựng 4: 4h07'; Ngữ pháp: 19h14'; Đọc hiểu: 15h46'

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Tiếng Nhật Dungmori

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá