Trung Tâm Tiếng Nhật Dungmori - Khóa học N2 | Edu2Review

Khóa học N2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N2

  • Học phí: 1,790,000 ₫ ( 9,000 ¥ )
  • Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt Khóa học bao gồm 20 bài học với khoảng 140 videos bài giảng
  • Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh
  • Tổng thời lượng video bài học của khóa học N2 tương ứng với: 47 giờ học. Trong đó bao gồm:Ngữ pháp: 20h29'; Ngữ pháp N2 cụ thể: 12h21'; Chữ hán: 2h57'; Từ vựng: 21h37'; Đọc hiểu: 6h26'; Ngữ pháp tổng hợp N2: 4h04'

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Tiếng Nhật Dungmori

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá