Trung Tâm Tiếng Nhật Dungmori - Khóa học N3 | Edu2Review

Khóa học N3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N3

  • Học phí: 1,490,000 ₫ ( 7,500 ¥ )
  • Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt Khóa học bao gồm 27 bài học với khoảng 138 videos bài giảng
  • Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
  • Tổng thời lượng video bài học của khóa học N3 tương ứng với: 77 giờ học. Trong đó bao gồm: Ngữ pháp cô Nghiêm Hồng Vân: 20h29'; Ngữ pháp cô Thanh: 8h58'; Chữ hán: 25h10'; Từ vựng mới: 7h49'; Từ vựng ngữ pháp cô Thanh: 1h04'; Đọc hiểu: 4h59'; Từ vựng thường dùng trong giao tiếp: 46'; Ngữ pháp tổng hợp & nâng cao N3: 5h46'; Nghe hiểu: 1h35'

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Tiếng Nhật Dungmori

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá