Trung tâm tiếng Nhật Kosei | Edu2Review

Trung tâm tiếng Nhật Kosei

1 đánh giá
10
Xuất sắc
1 đánh giá

Khóa học

Tiếng Nhật N5

N5
57 tháng
3.690.000đ
3.690.000đ

Tiếng Nhật N5

Trình độ

N5

Thời lượng

57 tháng
Học phí
3.690.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N4

N4
55 buổi
3.490.000đ
3.490.000đ

Tiếng Nhật N4

Trình độ

N4

Thời lượng

55 buổi
Học phí
3.490.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N3

N3
55 buổi
4.390.000đ
4.390.000đ

Tiếng Nhật N3

Trình độ

N3

Thời lượng

55 buổi
Học phí
4.390.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật N2

N2
55 buổi
4.590.000đ
4.590.000đ

Tiếng Nhật N2

Trình độ

N2

Thời lượng

55 buổi
Học phí
4.590.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay