Trung tâm tiếng Nhật Nam Nhật Nam - Khóa học Tiếng Nhật dành cho Tu nghiệp sinh, Du học sinh | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật dành cho Tu nghiệp sinh, Du học sinh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Không chỉ đào tạo tiếng Nhật mà còn chú trọng hướng dẫn tác phong, lễ nghi trong đời sống và công việc tại Nhật.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Nhật Nam Nhật Nam

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá