Trung tâm tiếng Nhật PJC - Khóa học Lớp luyện tập ngữ pháp N3 | Edu2Review

Khóa học Lớp luyện tập ngữ pháp N3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N3

Mục tiêu

Ôn luyên lại toàn bộ ngữ pháp sơ cấp trong cuốn Minna no nihongo I.II, và bắt đầu thực hành ngữ pháp mẫu câu của chương trình tiếng Nhật cấp độ N3.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Nhật PJC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá