Trung tâm tiếng Nhật PJC - Khóa học Lớp N3 Junbi | Edu2Review

Khóa học Lớp N3 Junbi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N3

Đối tượng

Học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Nhật sơ cấp 50 bài Minna no nihongo I, II.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Nhật PJC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá