Trung tâm tiếng Trung Lạc Lạc | Edu2Review

Trung tâm tiếng Trung Lạc Lạc

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Trung khóa 1

HSK 1
26 buổi
2.990.000đ
2.990.000đ

Tiếng Trung khóa 1

Trình độ

HSK 1

Thời lượng

26 buổi
Học phí
2.990.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Trung khóa 2

HSK 2
24 buổi
3.290.000đ
3.290.000đ

Tiếng Trung khóa 2

Trình độ

HSK 2

Thời lượng

24 buổi
Học phí
3.290.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Trung khóa 3

HSK 3
24 buổi
3.690.000đ
3.690.000đ

Tiếng Trung khóa 3

Trình độ

HSK 3

Thời lượng

24 buổi
Học phí
3.690.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Trung khóa 4

HSK 4
24 buổi
3.990.000đ
3.990.000đ

Tiếng Trung khóa 4

Trình độ

HSK 4

Thời lượng

24 buổi
Học phí
3.990.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay