Trung tâm tiếng Trung Nghe Nói NI HAO - Khóa học Tiếng Trung chuyên ngành kinh doanh | Edu2Review

Tiếng Trung chuyên ngành kinh doanh

Chương trình

Trình độ

Chuyên ngành

Thông tin liên hệ

Đối tượng:

  • Học viên đã hoàn thành trình độ sơ cấp tiếng Trung.
  • Các nhà kinh doanh học tiếng Trung chuyên ngành kinh doanh để có thể giao tiếp trong quá trình làm ăn, hợp tác kí kết của mình.
  • Các nhà buôn muốn học tiếng Trung chuyên ngành kinh doanh để có thể buôn bán với Trung Quốc
  • Các nhân viên kinh doanh chuẩn bị mở rộng thị trường sang Trung Quốc, hay chuẩn bị làm ăn với người Trung Quốc.
  • Nhân viên văn phòng làm việc trong các công ty của Trung Quốc cần biết tiếng Trung chuyên ngành kinh doanh để quá trình làm việc được thuận lợi hơn.

Thông tin khóa học:

  • Cung cấp các thuật ngữ, các từ vựng ngữ pháp liên quan đến tiếng Trung chuyên ngành kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất, PR, quảng cáo, xuất nhập khẩu...