Trung tâm tiếng Trung SOFL | Edu2Review

Trung tâm tiếng Trung SOFL

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Hán ngữ 1

HSK 1
20 buổi
950.000đ
950.000đ

Hán ngữ 1

Trình độ

HSK 1

Thời lượng

20 buổi
Học phí
950.000đ
Nhận tư vấn

Hán ngữ 2

HSK 2
20 buổi
1.050.000đ
1.050.000đ

Hán ngữ 2

Trình độ

HSK 2

Thời lượng

20 buổi
Học phí
1.050.000đ
Nhận tư vấn

Hán ngữ 3

HSK 3
20 buổi
900.000đ
900.000đ

Hán ngữ 3

Trình độ

HSK 3

Thời lượng

20 buổi
Học phí
900.000đ
Nhận tư vấn

Hán ngữ 4

HSK 4
20 buổi
1.000.000đ
1.000.000đ

Hán ngữ 4

Trình độ

HSK 4

Thời lượng

20 buổi
Học phí
1.000.000đ
Nhận tư vấn

Hán ngữ 5

HSK 5
20 buổi
1.000.000đ
1.000.000đ

Hán ngữ 5

Trình độ

HSK 5

Thời lượng

20 buổi
Học phí
1.000.000đ
Nhận tư vấn

Hán ngữ 6

HSK 6
20 buổi
1.300.000đ
1.300.000đ

Hán ngữ 6

Trình độ

HSK 6

Thời lượng

20 buổi
Học phí
1.300.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi HSK

Luyện thi HSK

Luyện thi HSK

Trình độ

Luyện thi HSK
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay