Trung tâm Tiếng Trung TCT - Khóa học Tiếng Trung cơ bản Hán ngữ 3 | Edu2Review

Tiếng Trung cơ bản Hán ngữ 3

Học phí 2.000.000đ

Chương trình

Trình độ

HSK 3

Thời lượng

22 buổi

Thông tin liên hệ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG CƠ BẢN HÁN 3

  • Bài 01: Tôi thích âm nhạc hơn bạn.
  • Bài 02: Mùa đông ở chỗ chúng tôi lạnh như ở Bắc Kinh
  • Bài 03: Mùa Đông sắp đến rồi.
  • Bài 04: Nhanh lên xe sắp chạy rồi.
  • Bài 05: Tôi đã nghe bản hòa tấu Piano "Hoàng Hà"
  • Bài 06: Tôi đến cùng đoàn du lịch.
  • Bài 07: Em tìm thấy hộ chiếu của anh chưa?
  • Bài 08: Kính của tôi hỏng rồi.
  • Bài 09: Quên lấy chài khóa ra rồi.
  • Bài 10: Cửa phòng họp vẫn đang mở