Trung tâm Tiếng Trung TCT - Khóa học Tiếng Trung nâng cao Hán ngữ 5 | Edu2Review

Tiếng Trung nâng cao Hán ngữ 5

Học phí 2.800.000đ

Chương trình

Trình độ

HSK 5

Thời lượng

28 buổi

Thông tin liên hệ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG CƠ BẢN HÁN 5

 • Bài 01: Khi đi xa nhà.
 • Bài 02: Một bức thư
 • Bài 03: Bốn mùa của Bắc Kinh
 • Bài 04: Lý tưởng
 • Bài 05: Sẽ nói sau
 • Bài 06: Ăn nho
 • Bài 07: Câu chuyện thành ngữ
 • Bài 08: Câu chuyện tình yêu
 • Bài 09: Cảm giác hạnh phúc
 • Bài 10: Tự nâng mình lên
 • Bài 11: Tôi đã tìm thấy đĩa bay
 • Bài 12: Làm người ngay đâu dễ
 • Bài 13: Tiếng nói người dân.