Trung tâm Tiếng Trung TCT - Khóa học Tiếng Trung Online | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tiếng Trung Online

Học phí 700.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

4 tháng

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Học phí:

  • Khóa học Online Hán 1: 700.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 2: 700.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 3: 700.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 4: 800.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 5: 900.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 6: 1.000.000 VNĐ (4 tháng)