Trung tâm Tiếng Trung TCT - Khóa học Tiếng Trung Online | Edu2Review

Khóa học Tiếng Trung Online

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

4 tháng

Học phí:

  • Khóa học Online Hán 1: 700.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 2: 700.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 3: 700.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 4: 800.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 5: 900.000 VNĐ (4 tháng)
  • Khóa học Online Hán 6: 1.000.000 VNĐ (4 tháng)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tiếng Trung TCT

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá