Trung tâm Tiếng Trung TCT - Khóa học Tiếng Trung Online | Edu2Review
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Tiếng Trung Online

   Học phí 700.000 ₫

   Chương trình

   Trình độ

   Tổng hợp

   Thời lượng

   4 tháng

   Thông tin liên hệ

   Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

   Học phí:

   • Khóa học Online Hán 1: 700.000 VNĐ (4 tháng)
   • Khóa học Online Hán 2: 700.000 VNĐ (4 tháng)
   • Khóa học Online Hán 3: 700.000 VNĐ (4 tháng)
   • Khóa học Online Hán 4: 800.000 VNĐ (4 tháng)
   • Khóa học Online Hán 5: 900.000 VNĐ (4 tháng)
   • Khóa học Online Hán 6: 1.000.000 VNĐ (4 tháng)