Trung tâm tiếng Trung ThanhmaiHSK - Khóa học Tiếng Trung 4 kỹ năng cơ bản 2 | Edu2Review

Tiếng Trung 4 kỹ năng cơ bản 2

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

36 buổi

Thông tin liên hệ

Đối tượng:

– Người muốn học và sử dụng tiếng Trung trôi chảy với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

– Người muốn học để chuẩn bị hành trang thi HSK phục vụ mục đích đi du học hoặc làm việc trong môi trường yêu cầu khả năng tiếng Trung chuyên nghiệp.

– Người có vốn từ vựng tiếng Trung khoảng 700 từ.

– Người đã hoàn thành khóa học cơ bản 1/ hoàn thành giáo trình BOYA 1/ quyển 2-3 Giáo trình Hán ngữ

Quy mô lớp học: 16-18 học viên.

Nội dung:

– Ngữ pháp tiếng Trung trung cấp.

– Từ vựng tổng hợp các chủ điểm trong cuộc sống.

– Các đoạn hội thoại tiếng Trung trong cuộc sống thường ngày.

Chuẩn đầu ra:

Học viên đạt được 1200 từ vựng, đủ điều kiện thi HSK4