Trung tâm tư vấn du học và đào tạo ngoại ngữ SEC | Edu2Review

Trung tâm tư vấn du học và đào tạo ngoại ngữ SEC

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp

Học phí 1.200.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Chương trình

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp

Học phí 1.300.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Chương trình

Tiếng Hàn trung cấp 3

TOPIK 2 trung cấp

Học phí 1.400.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 3

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Chương trình

Tiếng Hàn trung cấp 4

TOPIK 2 trung cấp

Học phí 1.500.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 4

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Chương trình

Tiếng Hàn nói và viết

Tổng hợp

Học phí 1.680.000đ

Tiếng Hàn nói và viết

Trình độ

Tổng hợp

Chương trình

TOPIK 1

Luyện thi TOPIK

Học phí 1.580.000đ

TOPIK 1

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Chương trình

TOPIK 2

Luyện thi TOPIK

Học phí 1.680.000đ

TOPIK 2

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Chương trình

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay