Trung tâm Venglish - Khóa học Nhà lãnh đạo tương lai | Edu2Review

Khóa học Nhà lãnh đạo tương lai

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

+ Chương trình đào tạo gia tốc trong vòng 2 ngày đào tạo những kỹ năng quan trọng để trở thành một nhà lãnh đạo tương lai

+ Tạo cơ hội để học viên thực hành ngay tại lớp.


 

Lợi ích khóa học

  • 3 bước tìm lại đam mê của mình
  • Có thái độ sống tích cực, rèn luyện những thói quen nhỏ hằng ngày
  • Phá bỏ những niềm tin tiêu cực, thay bằng những niềm tin tích cực
  • Kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình với đam mê.
  • Biết định hướng và lên kế hoạch cho tương lai