Trung tâm WAY English Academy | Edu2Review

Trung tâm WAY English Academy

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

TOEIC - Pre 1

TOEIC
3 tháng

TOEIC - Pre 1

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

TOECI - Pre 2

TOEIC
3 tháng

TOECI - Pre 2

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

TOEIC - Pre 3

TOEIC
3 tháng

TOEIC - Pre 3

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay