Trung tâm Yes English | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Yes English
   Trung tâm Yes English
   Trung tâm Yes English
   Trung tâm Yes English
   5 hình 1 video
   8.6
   Tốt
   16 đánh giá

   Khóa học

   7 khóa học

   Tiếng Anh Giao Tiếp

   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Thời lượng: 3 tháng

   Học phí: 5.800.000đ

   Tư vấn

   Tiếng Anh giao tiếp theo nhóm người lớn (3 tháng)

   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 14.960.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 14.960.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   • Dành cho các bạn mất gốc muốn lấy lại căn bản trong kĩ năng giao tiếp.

   Mô tả khóa học:

   • Học sinh được tham gia chương trình " HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT " tại YES ENGLISH. Học sinh có thể được học 100% các buổi học từ thứ 2 đến thứ 6 với 100% giáo viên Anh Mỹ , Ngoài ra học viên còn được tham gia MIẾN PHÍ lớp học ngày Thứ 7 lúc 14h00 để luyện về PHÁT ÂM và NGỮ PHÁP với giáo viên Việt Nam.
   • Học sinh được tham gia chương trình "DU LỊCH NGOẠI KHÓA - THỰC HÀNH TIẾNG ANH THẢ GA" tại các buổi du lịch ngoại khóa với 50% là người nước ngoài tại mỗi đoàn du lịch , Vì vậy học sinh được kết nối , làm quen và thực hành tiếng Anh trong suốt buổi ngoại khóa.
   Tư vấn

   Tiếng Anh giao tiếp theo nhóm trẻ em (3 tháng)

   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   • Dành cho trẻ em muốn sử dụng thành thạo tiếng anh

   Mô tả khóa học:

   • Học sinh được tham gia chương trình " HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT " tại YES ENGLISH. Học sinh có thể được học 100% các buổi học từ thứ 2 đến thứ 6 với 100% giáo viên Anh Mỹ , Ngoài ra học viên còn được tham gia MIẾN PHÍ lớp học ngày Thứ 7 lúc 14h00 để luyện về PHÁT ÂM và NGỮ PHÁP với giáo viên Việt Nam.
   • Học sinh được tham gia chương trình "DU LỊCH NGOẠI KHÓA - THỰC HÀNH TIẾNG ANH THẢ GA" tại các buổi du lịch ngoại khóa với 50% là người nước ngoài tại mỗi đoàn du lịch , Vì vậy học sinh được kết nối , làm quen và thực hành tiếng Anh trong suốt buổi ngoại khóa.
   Tư vấn

   Tiếng Anh giao tiếp theo nhóm người lớn (1 tháng)

   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   • Dành cho các bạn mất gốc muốn lấy lại căn bản trong kĩ năng giao tiếp.

   Mô tả khóa học:

   • Học sinh được tham gia chương trình " HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT " tại YES ENGLISH. Học sinh có thể được học 100% các buổi học từ thứ 2 đến thứ 6 với 100% giáo viên Anh Mỹ , Ngoài ra học viên còn được tham gia MIẾN PHÍ lớp học ngày Thứ 7 lúc 14h00 để luyện về PHÁT ÂM và NGỮ PHÁP với giáo viên Việt Nam.
   • Học sinh được tham gia chương trình "DU LỊCH NGOẠI KHÓA - THỰC HÀNH TIẾNG ANH THẢ GA" tại các buổi du lịch ngoại khóa với 50% là người nước ngoài tại mỗi đoàn du lịch , Vì vậy học sinh được kết nối , làm quen và thực hành tiếng Anh trong suốt buổi ngoại khóa.
   Tư vấn

   Tiếng Anh giao tiếp theo nhóm người lớn (5 tháng)

   Giao tiếp Cơ bản
   5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 9.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   • Dành cho các bạn mất gốc muốn lấy lại căn bản trong kĩ năng giao tiếp.

   Mô tả khóa học:

   • Học sinh được tham gia chương trình " HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT " tại YES ENGLISH. Học sinh có thể được học 100% các buổi học từ thứ 2 đến thứ 6 với 100% giáo viên Anh Mỹ , Ngoài ra học viên còn được tham gia MIẾN PHÍ lớp học ngày Thứ 7 lúc 14h00 để luyện về PHÁT ÂM và NGỮ PHÁP với giáo viên Việt Nam.
   • Học sinh được tham gia chương trình "DU LỊCH NGOẠI KHÓA - THỰC HÀNH TIẾNG ANH THẢ GA" tại các buổi du lịch ngoại khóa với 50% là người nước ngoài tại mỗi đoàn du lịch , Vì vậy học sinh được kết nối , làm quen và thực hành tiếng Anh trong suốt buổi ngoại khóa.
   Tư vấn

   Tiếng Anh giao tiếp theo nhóm trẻ em (1 tháng)

   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh giao tiếp theo nhóm trẻ em (5 tháng)

   Giao tiếp Cơ bản
   5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 8.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   16 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   8.6
   Cơ sở vật chất
   8.5
   Môi trường HT
   8.8
   Thực hành kỹ năng
   8.6
   Tiến bộ bản thân
   8.6
   Tư vấn xếp lớp
   8.5
   Số lượng học viên
   8.5
   Quan tâm học viên
   8.4
   Hài lòng về học phí
   8.5
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.5
   Giáo viên
   8.6
   Cơ sở vật chất
   8.5
   Môi trường HT
   8.8
   Thực hành kỹ năng
   8.6
   Tiến bộ bản thân
   8.6
   Tư vấn xếp lớp
   8.5
   Số lượng học viên
   8.5
   Quan tâm học viên
   8.4
   Hài lòng về học phí
   8.5
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.5

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Chất Lượng Giảng Dạy Và Cơ Sở Vật Chất

   Đã học khoá học: giao tiếp tại đây.

   Ưu điểm

   thầy cô nhiệt tình thân thiện và cơ sở vật chất đảm bảo

   Điểm cần cải thiện

   cách phát âm của giảng viên chưa thật sự chuẩn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Là môi trường học tập lý tưởng tuyệt vời giúp sinh viên nâng cao khả năng giao tiếp cũng như nhiều kỹ năng khác như nghe nói và viết, là nơi giúp học viên tự tin hơn với khả năng của mình cũng như là bệ phóng hoàn hảo cho những ai có mơ ước du học nước ngoài thì đây là 1 lựa chọn hoàn hảo

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Chất Lượng Tốt

   Đã học khoá học: ielft tại đây.

   Ưu điểm

   giáo viên nhiệt tình tận tâm

   Điểm cần cải thiện

   học phí hơi cao

   Trải nghiệm và lời khuyên

   có tiến bộ rõ rệt sau khi học môi trường học tập tạo nhiều thuận lợi cho học viên tiến bộ

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Xứng Đáng Đồng Tiền

   Đã học khoá học: anh văn tại đây.

   Ưu điểm

   Lớp học được thiết kế bài bản dễ hiểu, kiến thức truyền đạt hay

   Điểm cần cải thiện

   Lớp đông , học phí hơi cao.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Bản thân tiến bộ lên rất nhiều, ngoài ra khả năng giao tiếp anh văn cũng cải thiện.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Gia Hân Nguyễn
   Gia Hân Nguyễn
    

   Khuyến Khích Nên Thử

   Đã học khoá học: Tiếng anh giao tiếp tại đây.

   Ưu điểm

   - Chất lượng giáo viên khá tốt, rất nhiệt tình
   - Tài liệu học khá hay
   - Được giao tiếp với giảng viên nước ngoài, môi trường học khá năng động.

   Điểm cần cải thiện

   - Quy mô lớp học chưa đủ để đáp ứng số học viên trong một lớp
   - Cần cải thiện thêm về cơ sỏ vật chất.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình nghĩ mọi người có thể thử trải nghiệm ở đây, tuy không phải quá tốt nhưng đáng để trải nghiệm. Nó sẽ rất hợp cho những bạn đang nghĩ hè và muốn tranh thủ nâng cao tiếng anh

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Phát triển mô hình lớp học ít người với mức học phí có thể chia sẻ cùng nhau, Yes English là nơi người học có thể tự tin giao tiếp với giáo viên bản xứ.

   Yes English (website:nhomhoctienganh.com) là một nhóm học tiếng Anh có cơ sở tại 5 quận TP HCM. Học viên không học với sách vở mà sẽ luyện nghe nói theo từng chủ đề quen thuộc trong cuộc sống như du lịch, thể thao,... qua đó nâng cao khả năng phản xạ.

   yes english

   Trung tâm Yes English & cafe

   Giới thiệu chung

   Yes English không phải là cái tên quá quen thuộc với nhiều người, tuy nhiên nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường để có thể thỏa thích giao tiếp về bất kì chủ đề nào mà không bị bó buộc bởi giáo trình thì Yes English là nơi bạn nên xem qua. Với đặc trưng là lớp học ít nguời, trực tiếp nghe nói phản xạ với 100% giáo viên bản ngữ đến từ Anh, Úc, Mỹ, trung tâm mang đến cho người học cơ hội học giao tiếp năng động nhất.

   Hiện, Yes English có 5 chi nhánh tại các địa chỉ sau:

   - Phòng 4.70 Lô X1 Tòa Nhà Sunrise City, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Đường số 6, Tân Hưng, Quận 7.

   - 23 Quang Trung, Quận 9.

   - Phòng Học lầu 4. Công ty Nha Khoa Asian, Số 282-284 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận.

   - Số 315/19B Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3.

   - Số 220/66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh.

   Phòng học tại Yes English

   Phòng học tại Yes English

   Cơ sở vật chất

   Phòng học của Yes English đều rất sáng sủa và được trang bị đầy đủ trang thiết bị. Học viên và giáo viên đều sẽ ngồi chung trên một bàn dài, giúp cho việc giao tiếp dễ dàng hơn.

   Đội ngũ giáo viên

   Trung tâm đảm bảo 100% giáo viên đều là người bản xứ (Anh, Úc, Mỹ). Đặc biệt, học viên sẽ được nghe thay đổi nhiều giọng người bản ngữ (Anh, Úc, Mỹ, Canada,…) cứ sau 8 tuần học. Đây là điểm khác biệt mà không phải công ty hay trung tâm ngoại ngữ nào cũng có.

   Bên cạnh đó, nếu trong quá trình học người học cảm thấy không hài lòng với giáo viên hiện tại, nhóm học viên được quyền yêu cầu đổi giáo viên khác phù hợp hơn.

   Nguồn: Trung tâm Yes English

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay