Trường Anh Ngữ Shane Việt Nam - Khóa học Anh văn thương mại | Edu2Review

Khóa học Anh văn thương mại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Đối tượng: Các cá nhân, tập thể, cơ quan có nhu cầu học Anh văn trong lĩnh vực kinh doanh.

Phương pháp giảng dạy: Tùy vào đối tượng giảng dạy mà khóa học sẽ cung cấp các loại hình phù hợp khác nhau, giúp học viên có được một số kiến thức từ tổng quát đến cụ thể về loại hình kinh doanh bất kì.

Mô tả khóa học: Khóa học được phát triển và giám sát bởi các chuyên gia quản lý giàu kinh nghiệm với đầy đủ tất cả các cấp độ, từ chào hỏi căn bản đến các yêu cầu cao hơn để đáp ứng cho các cuộc hội họp, đàm phán hay thuyết trình bằng tiếng Anh.

Học phí được cập nhập vào tháng 9/2017 theo website của trung tâm. 

Lợi ích khóa học

Với những kiến thức từ các chuyên gia, khóa học cam kết đem lại hiệu quả và kiến thức đầy đủ cho học viên về các chuyên ngành về thương mại. Các học viên sẽ được trải nghiệm học tập trực tiếp với người nước ngoài, tự đó, tự tin trong môi trường giao tiếp về tiếng Anh hơn.


 

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Anh Ngữ Shane Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá