Trường Anh Ngữ Tây Bắc Mỹ | Edu2Review

Trường Anh Ngữ Tây Bắc Mỹ

3 đánh giá
5.7
Bình thường
3 đánh giá

Khóa học

Giao tiếp 1

Giao tiếp
3 tháng
600.000đ
600.000đ

Giao tiếp 1

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
600.000đ
Nhận tư vấn

Giao tiếp 2

Giao tiếp
3 tháng
620.000đ
620.000đ

Giao tiếp 2

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
620.000đ
Nhận tư vấn

Giao tiếp 3

Giao tiếp
3 tháng
640.000đ
640.000đ

Giao tiếp 3

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
640.000đ
Nhận tư vấn

Giao tiếp 4

Giao tiếp
3 tháng
660.000đ
660.000đ

Giao tiếp 4

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
660.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC A (350-450)

TOEIC
4 tháng
720.000đ
720.000đ

TOEIC A (350-450)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

4 tháng
Học phí
720.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC B (450-600)

TOEIC
4 tháng
740.000đ
740.000đ

TOEIC B (450-600)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

4 tháng
Học phí
740.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC C (600-750)

TOEIC
4 tháng
760.000đ
760.000đ

TOEIC C (600-750)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

4 tháng
Học phí
760.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC D (750-990)

TOEIC
4 tháng
780.000đ
780.000đ

TOEIC D (750-990)

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

4 tháng
Học phí
780.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu nhi

Trẻ em
3 tháng
500.000đ
500.000đ

Tiếng Anh thiếu nhi

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí
500.000đ
Nhận tư vấn

TOEFL 1 (30-40)

TOEFL ITP
6 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

TOEFL 1 (30-40)

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

TOEFL 2 (40-60)

TOEFL ITP
6 tháng
1.550.000đ
1.550.000đ

TOEFL 2 (40-60)

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.550.000đ
Nhận tư vấn

TOEFL 3 (60-80)

TOEFL Advanced: 60 - 101
6 tháng
1.600.000đ
1.600.000đ

TOEFL 3 (60-80)

Trình độ

TOEFL Advanced: 60 - 101

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.600.000đ
Nhận tư vấn

TOEFL 4 (80-100)

TOEFL Advanced: 60 - 101
6 tháng
1.650.000đ
1.650.000đ

TOEFL 4 (80-100)

Trình độ

TOEFL Advanced: 60 - 101

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.650.000đ
Nhận tư vấn

TOEFL 5 (100-120)

TOEFL Proficient: 102 - 120
6 tháng
1.700.000đ
1.700.000đ

TOEFL 5 (100-120)

Trình độ

TOEFL Proficient: 102 - 120

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.700.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 1 (3.0-4.0)

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
6 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

IELTS 1 (3.0-4.0)

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 2 (4.0-5.5)

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
6 tháng
1.550.000đ
1.550.000đ

IELTS 2 (4.0-5.5)

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.550.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 3 (5.5-6.5)

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
6 tháng
1.600.000đ
1.600.000đ

IELTS 3 (5.5-6.5)

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.600.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 4 (6.5-7.5)

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
6 tháng
1.650.000đ
1.650.000đ

IELTS 4 (6.5-7.5)

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.650.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 5 (7.5-9.0)

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
6 tháng
1.700.000đ
1.700.000đ

IELTS 5 (7.5-9.0)

Trình độ

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0

Thời lượng

6 tháng
Học phí
1.700.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay