Trường Anh Ngữ Tây Bắc Mỹ | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trường Anh Ngữ Tây Bắc Mỹ
   Trường Anh Ngữ Tây Bắc Mỹ
   Trường Anh Ngữ Tây Bắc Mỹ
   Trường Anh Ngữ Tây Bắc Mỹ
   4 hình 2 video
   5.7
   Bình thường
   3 đánh giá

   Khóa học

   19 khóa học

   Giao tiếp 1

   Giao tiếp
   3 tháng
   Học phí 600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   3 tháng
   Học phí 600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Giao tiếp 2

   Giao tiếp
   3 tháng
   Học phí 620.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   3 tháng
   Học phí 620.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Giao tiếp 3

   Giao tiếp
   3 tháng
   Học phí 640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   3 tháng
   Học phí 640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Giao tiếp 4

   Giao tiếp
   3 tháng
   Học phí 660.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   3 tháng
   Học phí 660.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC A (350-450)

   TOEIC
   4 tháng
   Học phí 720.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   4 tháng
   Học phí 720.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC B (450-600)

   TOEIC
   4 tháng
   Học phí 740.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   4 tháng
   Học phí 740.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC C (600-750)

   TOEIC
   4 tháng
   Học phí 760.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   4 tháng
   Học phí 760.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC D (750-990)

   TOEIC
   4 tháng
   Học phí 780.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   4 tháng
   Học phí 780.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh thiếu nhi

   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Học phí 500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEFL 1 (30-40)

   TOEFL ITP
   6 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   6 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEFL 2 (40-60)

   TOEFL ITP
   6 tháng
   Học phí 1.550.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   6 tháng
   Học phí 1.550.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEFL 3 (60-80)

   TOEFL Advanced: 60 - 101
   6 tháng
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL Advanced: 60 - 101
   6 tháng
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEFL 4 (80-100)

   TOEFL Advanced: 60 - 101
   6 tháng
   Học phí 1.650.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL Advanced: 60 - 101
   6 tháng
   Học phí 1.650.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEFL 5 (100-120)

   TOEFL Proficient: 102 - 120
   6 tháng
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL Proficient: 102 - 120
   6 tháng
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 1 (3.0-4.0)

   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   6 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   6 tháng
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 2 (4.0-5.5)

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   6 tháng
   Học phí 1.550.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   6 tháng
   Học phí 1.550.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 3 (5.5-6.5)

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   6 tháng
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   6 tháng
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 4 (6.5-7.5)

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   6 tháng
   Học phí 1.650.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   6 tháng
   Học phí 1.650.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 5 (7.5-9.0)

   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   6 tháng
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   6 tháng
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   3 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Trần Thị Ánh Tuyết TUyết
   Trần Thị Ánh Tuyết TUyết
    

   Cũng Được Vì Đây Là Ý Kiến Cá Nhân Chủ

   Trải nghiệm và lời khuyên

   cũng được, vì đây là ý kiến cá nhân, chủ quan, các bạn có thể tham khảo thêm cảm ơn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Trần Hồ Bích Diệp
   Trần Hồ Bích Diệp
    

   Giáo Viên Nhiệt Tình Học Phí Cũng Vừa Phải Cơ

   Trải nghiệm và lời khuyên

   giáo viên nhiệt tình học phí cũng vừa phải cơ sở vật chất khá tốt

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Trương Yến
   Trương Yến
    

   Hihi Trung Tâm Này Gần Trường Mình Đi Học Cũng

   Trải nghiệm và lời khuyên

   hihi, trung tâm này gần trường, mình đi học cũng dễ dàng, học vui mà về nhà còn nhớ bài lâu, nên học các bạn ạ, học phí thì cũng không quá cao đâu...^^

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Trường Anh ngữ Tây Bắc Mỹ (website: taybacmy.com) là một trong những địa chỉ học viên có thể tham khảo khi muốn học tiếng Anh với mức giá phải chăng.

   Khi học tại Tây Bắc Mỹ, học viên không chỉ phát triển khả năng tiếng Anh mà còn trau dồi, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết khác. Trường tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa cũng như có câu lạc bộ, lớp ôn luyện tiếng Anh miễn phí cho học viên.

   Giới thiệu chung về Trường Anh ngữ Tây Bắc Mỹ

   Kể từ khi ra đời, Trường Anh ngữ Tây Bắc Mỹ có sứ mệnh tạo nên trung tâm đào tạo tiếng Anh chất lượng cho cộng đồng với học phí phù hợp với mọi đối tượng tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

   Phương pháp giảng dạy được áp dụng tại Trung tâm Tây Bắc Mỹ là “Tận tâm, chuyên nghiệp” nhằm tạo ra kiến thức chất lượng và sự hứng thú học tiếng Anh sâu sắc cho học viên”.

   Video clip giới thiệu về Tây Bắc Mỹ

   Với mục đích tạo sự tin tưởng và an tâm cho người học, Trường Anh ngữ Tây Bắc Mỹ cam kết học viên sử dụng tiếng Anh thành thạo sau khi kết thúc khóa học. Nếu không đạt kết quả tốt, học viên sẽ được học lại miễn phí.

   Cơ sở vật chất

   Theo nhận xét của học viên, cơ sở vật chất của trường khá hiện đại, đầu tư các trang thiết bị cần thiết cho việc học tập, giảng dạy như: máy lạnh, màn hình LCD, máy chiếu… Trường còn có phòng Lab kết nối internet để học viên tự học miễn phí.

   Cơ sở vật chất của trường

   Đội ngũ giáo viên

   Trình độ, chất lượng của đội ngũ giáo viên góp phần rất quan trọng đến kêt quả của học viên, chính vì vậy Trường Anh ngữ Tây Bắc Mỹ đặt ra 3 tiêu chí tuyển chọn giáo viên rất khắt khe.

   - Kiến thức chuyên môn tốt: Giáo viên phải đạt điểm cao các chứng chỉ Quốc tế về TOEFL, IELTS, TOEIC, có bằng Đại học, Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Anh, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy mọi cấp độ, phát âm chuẩn giọng Anh - Mỹ.

   - Có khả năng truyền đạt kiến thức chuyên nghiệp: Phương pháp giảng dạy lôi cuốn, hấp dẫn, có khả năng tạo không khí sinh động, vui tươi, tạo sự hứng thú học tập cho học viên. Trường yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh TESOL.

   - Nhân cách tốt, tận tâm, yêu nghề.

   Hoạt động của học viên

   Ngoài giờ học chính, học viên Tây Bắc Mỹ còn được tham gia các sân chơi, gameshow bổ ích, lành mạnh thư giãn, giao lưu, đồng thời phát triển kỹ năng làm việc nhóm. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương, tổ chức tham quan chùa Phật Quang tại núi Dinh - Bà Rịa Vũng Tàu, sân chơi Karaoke thi hát tiếng Anh, lễ hội hóa trang Halloween, tổ chức thăm và tặng quà cho các trẻ mồ côi, bất hạnh tại Trung tâm bảo trợ Trẻ em mồ côi bất hạnh quận Gò Vấp…

   Học viên Tây Bắc Mỹ thăm, tặng quà cho trẻ mồ côi

   Trường còn có Câu lạc bộ tiếng Anh, lớp ôn luyện Ngữ pháp vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Đây là cơ hội để học viên rèn luyện và phát triển khả năng tiếng Anh của mình.

   Bên cạnh đó, trường còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về kỹ năng mềm để hoàn thiện về nhân cách, sự tự tin, kỹ năng ứng xử tình huống, phát triển khả năng giao tiếp…

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký