Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Môi Trường Hà Nội - Chuyên ngành Kế toán | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán

   Thời lượng

   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Kế toán trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản, cơ sở và kỹ năng thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Giải thích được các khái niệm cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, kế toán – kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh;
   • Tổ chức thực hành các phần hành kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc mọi thành phần kinh tế;
   • Làm chủ các kiến thức nghiệp vụ kế toán thông thường đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

   Về kỹ năng

   • Xử lý thành thạo các tình huống kế toán thông thường phát sinh trong thực tế;
   • Thể hiện thành thạo được các kỹ năng và kỹ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán;
   • Có kỹ năng thao tác độc lập trong phạm vi công việc được giao;
   • Tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả, giải quyết được mối quan hệ trong nhóm để đạt được mục tiêu đặt ra.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Người tốt nghiệp có thể làm nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp và có thể học liên thông lên trình độ đại học.