Trường Cao đẳng nghề Bình Phước - Chuyên ngành Điện tử công nghiệp | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Điện tử công nghiệp

Chương trình

Ngành

Điện tử công nghiệp

Thời lượng

2 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
Kiến thức:

 • Trình bày được những nguyên tắc an toàn trong khi làm việc;
 • Phát biểu được các định luật cơ bản về điện học, ứng dụng trong kỹ thuật điện;
 • Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị đo lường và khí cụ điện thông dụng trong kỹ thuật điện, điện tử;
 • Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp;
 • Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện tử, các mạch điện tử cơ bản được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp;
 • Trình bày được cấu trúc chung của các bộ lập trình PLC;
 • Trình bày được các tập lệnh cơ bản trong PLC;
 • Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ, bộ đồ nghề điện cầm tay, các thiết bị đo lường điện tử;
 • Đọc, vẽ được các bản vẽ điện, điện tử thông dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
 • Lập trình thành thạo các chương trình điều khiển dùng PLC;
 • Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công
 • nghiệp;
 • Lắp đặt, kết nối được các thiết bị điện, điện tử trong dây chuyền công nghiệp;
 • Kiểm tra, sửa chữa được các thiết bị điện, điện tử theo yêu cầu công việc;
 • Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên nghề;
 • Lập được kế hoạch và thực hiện lắp đặt, bảo trì, kết nối tổ hợp hệ thống;
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, sáng tạo, có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động;
 • Có khả năng giao tiếp với khách hàng để hướng dẫn, mô tả các thông tin về sản phẩm, thiết bị liên quan đến nghề.