Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa - Chuyên ngành Hàn | Edu2Review

Chuyên ngành Hàn

Chương trình

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Thời lượng

3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp PTTH và tương đương
 • Tốt nghiệp THCS và tương đương, có bổ sung văn hóa THPT theo quyết định của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo ban hành.

Mục tiêu đào tạo

 • Chương trình đào tạo ngành Công nghệ hàn trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên sự phát triển toàn diện, hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật cũng như kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành để đảm đương các công việc được giao.
 • Sau khi tốt nghiệp cử nhân cao đẳng hàn có thể làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan đến hàn.

Chuẩn đầu ra

 • Có phẩm chất đạo đức và sức khoẻ để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Được trang bị kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành trình độ cao đẳng Công nghệ hàn, có khả năng liên thông ở bậc đại học.
 • Có kỹ năng thiết kế, chế tạo sản phẩm hàn, tham gia công tác tổ chức, quản lý, có khả năng thực hành tốt, đạt tay nghề 3/7.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Cán bộ nghiên cứu khoa học và giảng dạy
 • Kỹ sư điều hành Hàn
 • Kỹ sư giám sát
 • Kỹ sư thiết kế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá