Trường Cao Đằng Nghề Số 7 - Chuyên ngành Lập trình máy tính | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Lập trình máy tính

Chương trình

Ngành

Lập trình máy tính

Thời lượng

3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo:

Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo cao đẳng Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Chuẩn đầu ra:

Đào tạo trình độ cao đẳng Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm, để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; Cụ thể:

Kiến thức:

 • Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;
 • Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
 • Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;
 • Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;
 • Hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;
 • Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
 • Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

Kỹ năng:

 • Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học
 • Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề
 • Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh
 • Cài đặt - bảo trì máy tính
 • Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng
 • Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp
 • Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp
 • Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp
 • Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng
 • Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu
 • Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

 • Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng
 • Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng
 • Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu
 • Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính
 • Chuyên viên thiết kế và quản trị website
 • Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin
 • Chuyên viên thiết kế đa phương tiện
 • Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm