Trường Cao Đẳng Nghề VMU - Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Điện tự động công nghiệp

Chương trình

Ngành

Điện công nghiệp

Thời lượng

2.5 năm

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

Mục tiêu đào tạo

Với mục tiêu đào tạo những kỹ sư thực hành Tự động hóa trong tương lai, chuyên ngành Điện tự động công nghiệp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành có tính thời đại; khả năng tổng hợp, vận dụng kiến thức được học để nắm bắt nhanh phần điện trong các nhà máy trong lĩnh vực Khai thác – Vận hành, Sửa chữa – Bảo dưỡng, Cải hoán – Thiết kế mới,...

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

  • Nắm vững được chuyên môn về điện công nghiệp, các chức năng làm việc của người kỹ sư điện trong các nhà máy, thực hiện các dự án công nghiệp tự động hoá.
  • Có trình độ ngoại ngữ trong nghiên cứu tài liệu và giao tiếp. Nắm vững các môn cơ sở chuyên môn về nhiều lĩnh vực trong ngành tự động hóa như: hệ thống cung cấp điện, hệ thống điều khiển, quy trình vận hành các dây chuyền công nghệ, chuyển giao công nghệ,...

Về kỹ năng

  • Có kỹ năng về vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện, các hệ thống tự động hoá công nghiệp.
  • Có kỹ năng thiết kế các hệ thống tự động hoá, hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp và các hệ thống tự động hoá điều hành sản xuất.
  • Có kỹ năng về ngoại ngữ chuyên ngành, tin học và kỹ thuật máy tính.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các công việc:

  • Giảng dạy tại các trường Trung học chuyên nghiệp và Trung tâm GDNN.
  • Vận hành – khai thác, sửa chữa – bảo dưỡng và thiết kế cung cấp điện cho các hệ thống dưới 35kV.
  • Vận hành – khai thác, sửa chữa – bảo dưỡng dây chuyền tự động hóa trong các Nhà máy, cơ sở sản xuất hiện đại.
  • Cải hoán, thiết kế mới các dây chuyền tự động hóa có quy mô trung bình và nhỏ.
  • Đăng kiểm thiết bị, khả năng hoạch định sách lược và chiến lược xây dựng các dự án tự động hóa.