Trường Cao Đẳng Nghề VMU - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Quản trị kinh doanh

Chương trình

Ngành

Quản trị kinh doanh

Thời lượng

2.5 năm

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

  • Nắm vững hệ thống thông tin Marketing, môi trường marketing, thị trường và hành vi mua hàng, các chiến lược cơ bản của marketing nhằm thu hút khách hàng;
  • Những khái niệm cơ bản về chiến lược phát triển doanh nghiệp và quản trị chiến lược; các giai đoạn phát triển của quản trị chiến lược, mô hình nguyên lý quản trị chiến lược của doanh nghiệp có mục tiêu dài hạn;
  • Nắm vững tâm lý của khách hàng và người bán hàng, tâm lý cảu lãnh đạo và của người lao động;
  • Nắm vững những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp, mối quan hệ giữa kế hoạch kinh doanh và chiến lược kinh doanh, mối quan hệ giữa các bộ phận kế hoạch trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, phương pháp lập và quản trị dự án đầu tư;
  • Nắm vững những vấn đề cơ bản của quản trị sản xuất, các công cụ dự báo mức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp và đặc biệt là các phương pháp và công cụ quản trị sản xuất.
  • Có khả năng lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề quản trị doanh nghiệp;
  • Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Lập và triển khai các kế hoạch tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp;
  • Hoạch định và triển khai tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp. Lập và thẩm định dự án đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạch định và triển khai các hệ thống phân phối sản phẩm và dịch vụ thương mại của doanh nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp

Có khả năng làm việc trong các ngành sản xuất kinh doanh như: công nghiệp, xây dựng, vận tải, bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, du lịch,… Đảm nhiệm các vị trí quản lý từ cấp thấp đến cấp cao trong các phòng ban: kinh doanh, nhân sự, marketing, sản xuất, tài chính,…