Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình - Chuyên ngành Điều dưỡng | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Điều dưỡng

   Chương trình

   Ngành

   Điều dưỡng

   Thời lượng

   3 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Về kiến thức

   - Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;
   - Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng, an ninh.

   - Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, làm cơ sở tiếp thu kiến thức cơ sở ngành, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

   - Hiểu biết về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

   - Hiểu biết về sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện song để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

   - Hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.

   - Hiểu biết về Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   - Hiểu biết về phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

   Về kỹ năng.

   - Thực hiện tốt y lệnh của Bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho người bệnh.

   - Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.

   - Lập được kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng.

   - Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên Y tế.

   - Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng bệnh và chữa bệnh.

   - Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.

   - Tư vấn giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.

   - Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.

   - Sử dụng được tiếng Anh để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn.

   - Sử dụng được tin học trong soạn thảo văn bản, bảng tính và các phần mềm quản lý bệnh viện.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Các cơ sở y tế tuyến trung ương, tỉnh, huyện công lập và ngoài công lập.

   - Có thể làm giáo viên giảng dạy cho các trường Trung cấp Y tế