Trường Đại Học Hải Phòng - Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   Chương trình

   Ngành

   Kỹ thuật Điều khiển tự động

   Thời lượng

   4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu của chương trình Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa là chuẩn bị cho sinh viên để sau khi ra trường có thể làm việc hiệu quả như một kỹ sư trong các công ty trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ; có khả năng tiếp tục học tập hoặc nghiên cứu nâng cao trình độ trong lĩnh vực tự động hóa.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức:

   • Có kiến thức tổng quát và hiểu biết về các kỹ năng làm việc trong nhóm ngành kỹ thuật;
   • Có kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động;
   • Có kiến thức cơ sở kỹ thuật điện tử và kỹ thuật điều khiển tự động để áp dụng vào các vấn đề thuộc lĩnh vực tự động hóa;
   • Có kiến thức đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật lên kinh tế, môi trường và xã hội trong bối cảnh toàn cầu;
   • Có kiến thức nâng cao về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điều khiển tự động và các ứng dụng trong một số lĩnh vực cần ứng dụng tự động hóa phù hợp;
   • Có kiến thức về phân tích và thiết kế các hệ thống điều khiển tự động và các bộ phận hoặc quá trình đáp ứng nhu cầu thực tế.

   Về kỹ năng:

   Kỹ năng cứng

   • Xác định, mô tả và giải quyết các vấn đề kỹ thuật;
   • Thiết kế và tiến hành thí nghiệm, phân tích và giải thích kết quả, đánh giá đáp ứng của một hệ thống hoặc một bộ phận trong hệ thống;
   • Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại trong công việc;

   Kỹ năng mềm

   • Hoạt động hiệu quả trong các nhóm chuyên ngành cũng như nhóm đa ngành;
   • Xác định, mô tả và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa;
   • Đọc, viết và trình bày được các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả, bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp);
   • Ý thức được sự cần thiết của việc học suốt đời và có khả năng học suốt đời;

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực tự động hóa ở các Viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, nghề.
   • Kỹ sư nghiên cứu, thiết kế, tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa ở các công ty, xí nghiệp,…
   • Kỹ sư quản lý, khai thác vận hành và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực tự động hóa ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học.