Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An - Chuyên ngành Quản lý đất đai | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Quản lý đất đai

Chương trình

Ngành

Quản lý đất đai

Thời lượng

1 tháng