Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Edu2Review

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chương trình

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm/ chuyên ngành.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (có bao gồm 6 tín chỉ Giáo dục thể chất và 4 tín chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học.

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chắt lọc từ các vấn đề của thế giới đang thách thức ngành lữ hành ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Chương trình mang lại sự kết hợp giữa hàn lâm và thực hành nhằm tạo các kinh nghiệm cần thiết cho sinh viên trong lĩnh vực quản trị lữ hành (chuyên ngành) quản trị du thuyền (chuyên ngành).

Chương trình cung cấp các vấn đề thường gặp phải trong các tác nghiệp quản lý ở cơ sở kinh doanh trong các lĩnh vực vừa nêu nhằm giúp sinh viên có khả năng thích ứng với các vấn đề có thể xảy ra. Đồng thời ứng dụng các nguyên tắc và công cụ được học để giải quyết các vấn đề một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Chương trình cũng cung cấp các phương pháp luận để phân tích, tìm nguyên nhân và thiết kế lộ trình để giải quyết vấn đề mới mà sinh viên chưa từng gặp hay được học qua.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức: Sinh viên phải hoàn tất với kết quả tối thiểu là “đạt” ở tất cả các môn học được thiết kế cho chương trình của chuyên ngành mà họ chọn, trong thời gian quy định của nhà trường.

Kỹ năng:

  • Làm việc theo nhóm: Sinh viên hoàn thành khóa học là những người phải trải qua và hoàn thành một cách mỹ mãn các bài tập lý thuyết và thực hành đòi hỏi sự hợp tác và làm việc hiệu quả với các nhóm mà họ được phân công.
  • Tư duy độc lập: Sinh viên được yêu cầu đưa ra các quan điểm riêng của mình trong các bài tập cá nhân cũng như các phản ánh riêng từ các công trình tập thể. Quá trình này giúp hình thành khả năng tư duy độc lập.
  • Phân tích phản biện: Sinh viên luôn được yêu cầu đưa ra các quan điểm phản biện khác nhau trước các vấn đề và từ đó tìm ra các cơ sở nền tảng để hỗ trợ cho các phản biện.
  • Thiết kế hệ thống: Sinh viên phải có khả năng thiết lập mô hình lý tưởng rồi sử dụng nó để so sánh và chẩn đoán hiện trạng của một mô hình cho trước. Điều này giúp họ phát hiện các khoảng cách giữa điều mà họ suy nghĩ với thực tế khách quan xung quanh. Quá trình này giúp sinh viên quen dần với khả năng nhận dạng và thiết kế hệ thống tiêu chuẩn.

Thái độ, hành vi:

  • Sinh viên ra trường phải là những người có thái độ cầu thị, tích cực rèn luyện, không ngại gian khó, biết dấn thân vào việc tìm kiếm giải pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề thách thức của quản trị trong lĩnh vực mình được đào tạo hoặc phụ trách.
  • Sinh viên phải là người có tinh thần đồng đội cao, biết yêu thương và giúp đỡ những người không may gặp hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tham gia các công tác xã hội, bảo vệ và vun đắp môi trường thiên nhiên, tôn trọng và giữ gìn các giá trị văn hoá, lịch sử, theo đuổi các giá trị sống lành mạnh.