Trường Đại học Kinh tế TP. HCM | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

   Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
   Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
   Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
   Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
   4 hình 3 video
   8.5
   Tốt
   679 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   59 ngành

   Kinh doanh Quốc tế

   Kinh doanh quốc tế
   4 năm
   27.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh doanh quốc tế
   4 năm
   27.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Marketing

   Marketing
   4 năm
   27.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Marketing
   4 năm
   27.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp.

   Khối lượng kiến thức toàn khóa: 123 tín chỉ, chưa kể phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

   Đối tượng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương được quyền dự thi đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Marketing được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng hoạt động hiệu quả trong môi trường cạnh tranh hiện nay.

   Nội dung của chương trình giúp người học có khả năng giải quyết các vấn đề và ra quyết định marketing nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh, xây dựng và quảng bá thương hiệu của tổ chức. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các bộ phận marketing, kinh doanh… tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước có qui mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau như sản xuất, thương mại, dịch vụ, truyền thông, giáo dục, y tế… hoặc là cán bộ quản lý, nhà tham mưu marketing vùng trong các cơ quan địa phương các cấp, trong các tổ chức Chính phủ, cơ quan hoạch định chính sách phát triển cho các địa phương.

   Kinh doanh thương mại

   Kinh doanh thương mại
   4 năm
   26.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh doanh thương mại
   4 năm
   26.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 125 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học.

   Mục tiêu đào tạo

   Ngành Kinh doanh thương mại đào tạo cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về thương mại trong nước và thương mại quốc tế, tạo sự tự tin để có thể thành công trong kinh doanh.

   Sinh viên ngành Kinh doanh thương mại được trang bị vững các lý thuyết về quản trị bán hàng, nghệ thuật và quản trị mua hàng, quản lý kho, quản trị chuỗi cung ứng, kinh doanh theo chuỗi, quản trị bán lẻ, tài chính, marketing, nghiên cứu hành vi tiêu dùng, phân tích hiệu quả hoạt động thương mại... có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên môn vào thực tiễn.

   Ngoài ra, sinh viên ngành Kinh doanh thương mại được còn được huấn luyện các kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh, có khả năng nghiên cứu độc lập về các vấn đề chuyên môn, hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Có kiến thức về thương mại bao gồm kinh doanh, marketing và tài chính.
   • Có trình độ khoa học cơ bản mang tính hội nhập đảm bảo cho học tập và nghiên cứu ớ các bậc học tiếp theo sau đại học;
   • Có khả năng tự hoàn thiện và đổi mới kiến thức có liên quan đến thương mại.
   • Có khả năng chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
   • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ TOEIC (tiếng Anh) tối thiểu 450.

   Kỹ năng:

   • Tư duy độc lập: Sinh viên được yêu cầu đưa ra các quan điểm riêng của mình thông qua các bài tập cá nhân, bài tập nhóm. Quá trình này giúp hình thành khả năng tư duy độc lập.
   • Tư duy phân tích (critical thinking): Sinh viên có tư duy logic trong phân tích tình huống bằng cách đánh giá dữ liệu, các sản phẩm và kết quả nghiên cứu, phê bình và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
   • Làm việc theo nhóm: Sinh viên hoàn thành khóa học là những người phải trải qua và hoàn thành các bài tập lý thuyết và thực hành đòi hỏi sự hợp tác và làm việc hiệu quả với các nhóm mà họ được phân công.
   • Giao tiếp (communication): Sinh viên được rèn luyện để giao tiếp hiệu quả trong các tình huống kinh doanh (giao tiếp nói và viết) và sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ giao tiếp hiện đại và đa phương tiện.

   Thái độ, hành vi:

   • Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các qui định của cơ quan. Làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh.
   • Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp. Luôn có trách nhiệm với công việc và có tinh thần cải tiến, sáng kiến, chuyên nghiệp trong công việc.
   • Năng động, bản lĩnh, cầu tiến, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

   Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

   Phát triển nông thôn
   4 năm
   Phát triển nông thôn
   4 năm

   Ngôn ngữ Anh

   Tiếng Anh thương mại
   4 năm
   26.10
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D96
   Tiếng Anh thương mại
   4 năm
   26.10
   Tổ hợp môn 2022
   D01, D96

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 143 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Người có văn bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế và ở các lĩnh vực chuyên môn khác đòi hỏi người lao động phải có trình độ năng lực tiếng Anh thành thạo.

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại với năng lực chuyên môn và các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ tiếng Anh sẽ có đủ điều kiện làm việc cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và tài chính trong nước hoặc quốc tế, các cơ quan hoặc các văn phòng đại diên, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo khác nhau sau khi đã bổ sung kiến thức và kỹ năng sư phạm.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Những kiến thức đại cương nền để phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của ngành ngôn ngữ Anh;
   • Những kiến thức nâng cao về tiếng; về ngôn ngữ học cũng như các kiến thức về nền văn hóa, văn minh của các nước mà tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ chính thức như: Anh, Mỹ, Úc…; kiến thức tiếng Anh chuyên ngành để người học có thể đào sâu nghiên cứu các văn bản và ngôn bản chuyên ngành bằng tiếng Anh;
   • Kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý cần thiết để phục vụ mục đích học tập tiếng Anh chuyên ngành đồng thời tạo cho người học lợi thế cạnh tranh cơ hội việc làm;
   • Các lý thuyết về biên dịch trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

   Kỹ năng:

   • Năng lực sử dụng các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe - nói - đọc - viết) cấp độ C1 khung châu Âu chung (CEFR - Common Eupropean Framework Reference) tương đương với chứng chỉ quốc tế BEC Higher và IELTS 7.0;
   • Kỹ năng học tập hiệu quả, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề về ngôn ngữ và các kỹ năng cần thiết để tác nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và giao tiếp quốc tế có sử dụng tiếng Anh;
   • Các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc làm sau khi tốt nghiệp: kỹ năng trình bày và phân tích vấn đề, kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm, khả năng tư duy phản biện …;
   • Kỹ năng giao tiếp bằng một ngôn ngữ nước ngoài thứ 2 (tiếng Pháp) ở cấp độ tiền B1 (CEFR);
   • Kỹ năng tin học tương đương trình độ A, sử dụng tốt các phần mềm chuyênngành và khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho việc học tập và công việc chuyên môn.

   Quản trị chất lượng

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   Quản trị kinh doanh
   4 năm

   Luật kinh tế

   Luật
   4 năm
   26.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Luật
   4 năm
   26.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Tài chính công

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm

   Ngoại thương

   Kinh doanh quốc tế
   4 năm
   Kinh doanh quốc tế
   4 năm

   Kiểm toán

   Kế toán
   4 năm
   27.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kế toán
   4 năm
   27.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   25.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   25.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh tế kế hoạch và đầu tư

   Kinh tế
   4 năm
   Kinh tế
   4 năm

   Quản lí nguồn nhân lực

   Quản trị nhân lực
   4 năm
   26.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị nhân lực
   4 năm
   26.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh tế bất động sản

   Kinh tế
   4 năm
   Kinh tế
   4 năm

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Thống kê kinh tế

   Thống kê
   4 năm
   26.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Thống kê
   4 năm
   26.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh tế chính trị

   Kinh tế Chính trị
   4 năm
   Kinh tế Chính trị
   4 năm

   Hệ thống thông tin

   Hệ thống Thông tin
   4 năm
   27.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Hệ thống Thông tin
   4 năm
   27.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Toán kinh tế

   Toán ứng dụng
   4 năm
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Toán ứng dụng
   4 năm
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thẩm định giá và Quản trị tài sản

   Kinh tế
   4 năm
   Kinh tế
   4 năm

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kế toán
   4 năm
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh tế

   Kinh tế
   4 năm
   26.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh tế
   4 năm
   26.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Chứng khoán

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm

   Tài chính - Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   26.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   26.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   26.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   26.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Bảo hiểm

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   24.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   24.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh tế đầu tư

   Kinh tế - Quản lý
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh tế - Quản lý
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Bất động sản

   Bất động sản
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Bất động sản
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị nhân lực

   Quản trị nhân lực
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị nhân lực
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh doanh nông nghiệp

   Kinh doanh nông nghiệp
   4 năm
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh doanh nông nghiệp
   4 năm
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị khởi nghiệp

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   4 năm
   27.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   4 năm
   27.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản lí thuế

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm

   Thị trường chứng khoán

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm

   Đầu tư tài chính

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Ngân hàng đầu tư

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Ngân hàng quốc tế

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Thuế trong kinh doanh

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Quản trị hải quan - Ngoại thương

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Quản trị tín dụng

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Tài chính quốc tế

   Tài chính doanh nghiệp
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Tài chính doanh nghiệp
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị rủi ro tài chính

   Tài chính doanh nghiệp
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Tài chính doanh nghiệp
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Kế toán - Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus

   Kế toán
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   23.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kế toán
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   23.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị du thuyền

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Quản trị khách sạn

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   25.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

   Toán ứng dụng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Toán ứng dụng
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

   Hệ thống Thông tin
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Hệ thống Thông tin
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Thương mại điện tử

   Kinh doanh thương mại
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   27.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh doanh thương mại
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   27.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Khoa học dữ liệu

   Công nghệ thông tin
   4 năm
   26.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ thông tin
   4 năm
   26.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật phần mềm

   Kỹ thuật phần mềm
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật phần mềm
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Luật kinh tế

   Luật Kinh doanh
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Luật Kinh doanh
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh

   Quản lý công

   Quản lý đất đai
   4 năm
   24.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản lý đất đai
   4 năm
   24.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kiến trúc đô thị

   Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
   4 năm
   24.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, V00
   Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
   4 năm
   24.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, V00

   Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

   Trí tuệ nhân tạo
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Trí tuệ nhân tạo
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   26.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Công nghệ truyền thông

   Công nghệ truyền thông
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   27.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, V00
   Công nghệ truyền thông
   4 năm
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   27.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, V00

   Luật

   Luật
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96
   Luật
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D96

   Quản trị bệnh viện

   Quản trị kinh doanh
   23.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị kinh doanh
   23.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Đánh giá

   679 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.7
   Cơ sở vật chất
   8.2
   Môi trường HT
   8.8
   HĐ ngoại khoá
   8.9
   Cơ hội việc làm
   8.5
   Tiến bộ bản thân
   8.3
   Thủ tục hành chính
   8.1
   Quan tâm sinh viên
   8.2
   Hài lòng về học phí
   8.1
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.5
   Giảng viên
   8.7
   Cơ sở vật chất
   8.2
   Môi trường HT
   8.8
   HĐ ngoại khoá
   8.9
   Cơ hội việc làm
   8.5
   Tiến bộ bản thân
   8.3
   Thủ tục hành chính
   8.1
   Quan tâm sinh viên
   8.2
   Hài lòng về học phí
   8.1
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.5

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trường Đáng Để Học

   Đã học khoá học: quản trị kinh doanh tại đây.

   Ưu điểm

   môi trường năng động, các bài giảng dễ hiểu cô đọng ứng dụng sát thực tế

   Điểm cần cải thiện

   quá nhiều cơ sơ khiến việc di chuyển giữa các trụ sở khó khăn, nhiều trụ sở có dấu hiệu xuống cấp

   Trải nghiệm và lời khuyên

   tốt, một trong những trường đại học đáng để theo học

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trường Đại Học Tuyệt Vời

   Đã học khoá học: MBA tại đây.

   Ưu điểm

   Trường có cơ sở vật chất sang, xịn, mịn. Giảng viên ở đây thì vô cùng thân thiện, hòa đồng với sinh viên. Các HĐ, CLB tổ chức quanh năm không bao giờ là chán. Cuối cùng là sau khi ra trường thì cơ hội việc làm rộng mở

   Điểm cần cải thiện

   Thủ tục hành chính hơi rườm rà

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Quả là 1 trải nghiệm tuyệt vời khi được học trong môi trường năng nổ, sôi động như vậy. Các bạn cũng nên thử 1 lần trong đời.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Kinh Doanh Thương Mại

   Đã học khoá học: Kinh doanh thương mại tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên nhiệt tình, chuyên môn cao. Môi trường học tốt và chuyên nghiệp

   Điểm cần cải thiện

   Không có khuyết điểm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trải nghiệm rất tốt, bổ ích và mong muốn môi trường càng phát triển

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Học Rất Tốt

   Đã học khoá học: Học rất tốt tại đây.

   Ưu điểm

   - Học rât tốt
   - tôi rất thích
   GV thân thiện.....

   Điểm cần cải thiện

   không có, tôi rất thích học ở ngôi trường này.....

   Trải nghiệm và lời khuyên

   tôi rất thích học ở ngôi trường này, các bạn nên học

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Đại học Kinh Tế TP.HCM UEH (website: ueh.edu.vn) thuộc top 14 trường đại học trọng điểm Việt Nam, 1 trong 1000 trường kinh tế tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Eduniversal. Qua 40 năm phát triển, đây là lựa chọn thích hợp cho sinh viên muốn theo học các ngành kinh tế.

   Có thể nói nếu đã là sinh viên tại TP HCM mà không biết đến Đại học Kinh Tế UEH thì quả là thiếu sót bởi đây là ngôi trường có tiếng tăm khá lừng lẫy tại Sài Gòn. Sinh viên UEH không chỉ giỏi học tập, nghiên cứu mà còn đa tài, ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động.

   Đại học Kinh tế TP HCM – UEH có bề dày truyền thống 40 năm thành lập và phát triển

   Giới thiệu về Đại học Kinh Tế TP HCM

   Đại học Kinh Tế TP HCM được thành lập từ sự hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP HCM (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP HCM (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP HCM, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP HCM. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP HCM tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP HCM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   UEH - một trong những ngôi trường đại học nổi tiếng tại TP HCM

   UEH nằm trong top 15 trường trọng điểm Việt Nam và 1000 trường kinh tế tốt nhất thế giới

   Mục tiêu của trường là đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật. Mục tiêu chủ yếu thứ hai của UEH là nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật.

   Sứ mệnh

   Đại học Kinh Tế TP HCM UEH là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Bên cạnh đó, trường chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   UEH mang đến cho sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng

   Tầm nhìn

   Đại học Kinh Tế xác định tầm nhìn đên năm 2020 sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có uy tín, ngang tầm với các cơ sở đào tạo đại học trong khu vực châu Á. Bên cạnh đó, UEH còn cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, tính chuyên nghiệp cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.

   Hoạt động sinh viên

   Một trong những điều góp phần giúp UEH nổi tiếng chính là sự đa dạng và hoạt động tích cực của các câu lạc bộ (CLB), đội nhóm. UEH có 29 CLB, đội nhóm sinh viên từ học tập đến văn nghệ, hoạt động xã hội. Có thể kể đến một số cái tên như CLB tiếng Anh, võ thuật, sinh viên nghiên cứu kinh tế trẻ (Yore), bất động sản; nhóm truyền thông sinh viên, nhóm sinh viên nghiên cứu thuế… Tham gia vào các CLB, nhóm, bạn sẽ có cơ hội mở rộng kiến thức mà còn rèn luyện các kỹ năng, sự tự tin…

   CLB Dân ca UEH

   CLB Bất động sản UEH

   Đội ngũ nhân sự

   Đại học Kinh Tế TP HCM nổi tiếng là nơi có số lượng giảng viên hùng hậu, chuyên môn cao. Hiện trường có 382 thạc sĩ, 172 tiến sĩ, 49 phó giáo sư, 34 nhà giáo ưu tú, 9 giáo sư, 6 nhà giáo nhân dân. Các giảng viên đều từ thạc sĩ trở lên, đa phần đi du học hay từng làm ở các công ty lớn nên có cách dạy đổi mới, lôi cuốn cho sinh viên.

   Đặc biệt, có một số thầy cô được sinh viên phong tặng là “thánh” và ao ước được học lớp của giảng viên đó. Có thể kể đến như thầy Đỗ Kiên - Triết, cô Trần Kim Dung – Quản trị nguồn nhân lực, hay thầy Đinh Tiến Minh – Marketing…

   Giảng viên UEH không chỉ có số lượng hùng hậu mà còn giỏi chuyên môn, có cách dạy lôi cuốn

   Cơ sở vật chất

   UEH có 8 cơ sở dành cho hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc; 91 phòng học (không kể giảng đường thuê ngoài). Các phòng học đều được trang bị hệ thống micro không dây, máy chiếu, quạt gió, hệ thống chiếu sáng… Thư viện của trường gồm 15 phòng đọc với tổng diện tích là 1.315 m2, tổng số sách được lưu trữ là 106.551 quyển, tất cả máy tính đều được kết nối mạng ADSL, phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập của người học.

   Vì trường thành lập cách đây 40 năm và có thể vì số lượng sinh viên quá đông nên cơ sở vật chất của trường không được hoành tráng như một số trường tại TP HCM. Tuy nhiên, UEH luôn không ngừng cải thiện bằng việc đầu tư thêm trang thiết bị cho việc dạy và học, sơn sửa phòng học cũ… để mang đến cho sinh viên môi trường học tốt hơn.

   Đại học Kinh Tế TP HCM có 8 cơ sở dành cho giảng dạy, học tập

   Ký túc xá

   UEH có 3 ký túc xá dành cho sinh viên lưu trú với tổng diện tích là 6.376 m2, gồm 227 phòng, sức chứa xấp xỉ 1.700 sinh viên. Các ký túc xá đều nằm ở những địa điểm thuận tiện cho sinh viên đi lại.

   • Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo, Q.1
   • Ký túc xá 43 – 45 Nguyễn Chí Thanh, Q.5
   • Ký túc xá Thanh Quan 232/6 Võ Thị Sáu, Q.3

   Ký túc xá xanh của UEH

   Thành tựu

   Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng cùng những thành tích xuất sắc đạt được trong 40 năm xây dựng và phát triển, UEH đã nhận được những huân chương, danh hiệu cao quý. Tiêu biểu là trường đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì (2016), 02 Huân chương Lao động hạng Nhì (1991), 02 Huân chương Lao động hạng Nhất (1996), Huân chương Độc lập hạng Ba (2001), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2010) và danh hiệu Anh hùng Lao động (2006)…

   UEH đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

   Cựu sinh viên nổi bật

   UEH là cái nôi đào tạo ra rất nhiều thế hệ sinh viên tài năng. Những cựu sinh viên UEH giữ chức vụ cao trong bộ máy Nhà nước có thể kể đến như: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam), Ông Huỳnh Đảm (Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Mai Quốc Bình (Phó Tổng Thanh tra Chính phủ), Lê Thanh Hải (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM), Nguyễn Hồng Hà - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước...

   Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

   Trong giới Showbiz, những cái tên đã từng “mài đũng quần” tại UEH như Ông Cao Thắng, Phan Lê Minh (Nhóm MTV) hay Jun (Nhóm 365).

   Ca sĩ Ông Cao Thắng

   Nguồn: Đại học Kinh tế TP.HCM

   Địa điểm

   ...