Trường Đại học Kinh tế TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

613 đánh giá
8.5
Tốt
613 đánh giá

Chương trình

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngành

Phát triển nông thôn

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kinh tế kế hoạch và đầu tư

Kinh tế

Kinh tế kế hoạch và đầu tư

Ngành

Kinh tế

Quản lí nguồn nhân lực

Quản trị nhân lực

Quản lí nguồn nhân lực

Ngành

Quản trị nhân lực

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Ngành

Kinh doanh thương mại

Kinh tế bất động sản

Kinh tế

Kinh tế bất động sản

Ngành

Kinh tế

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán

Tiếng Anh Thương mại

Tiếng Anh thương mại

Tiếng Anh Thương mại

Ngành

Tiếng Anh thương mại

Quản trị chất lượng

Quản trị kinh doanh

Quản trị chất lượng

Ngành

Quản trị kinh doanh

Thống kê kinh doanh

Thống kê

Thống kê kinh doanh

Ngành

Thống kê

Kinh tế chính trị

Kinh tế Chính trị

Kinh tế chính trị

Ngành

Kinh tế Chính trị

Kinh doanh Quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh Quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Tin học quản lý

Hệ thống Thông tin

Tin học quản lý

Ngành

Hệ thống Thông tin

Luật kinh doanh

Luật

Luật kinh doanh

Ngành

Luật

Tài chính công

Tài chính Ngân hàng

Tài chính công

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Toán tài chính

Toán ứng dụng

Toán tài chính

Ngành

Toán ứng dụng

Thẩm định giá

Kinh tế

Thẩm định giá

Ngành

Kinh tế

Ngoại thương

Kinh doanh quốc tế

Ngoại thương

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Kế toán công

Kế toán

Kế toán công

Ngành

Kế toán

Kinh tế học

Kinh tế

Kinh tế học

Ngành

Kinh tế

Chứng khoán

Tài chính Ngân hàng

Chứng khoán

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing

Tài chính

Tài chính Ngân hàng

Tài chính

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Kiểm toán

Kế toán

Kiểm toán

Ngành

Kế toán

Quản trị

Quản trị kinh doanh

Quản trị

Ngành

Quản trị kinh doanh

Bảo hiểm

Tài chính Ngân hàng

Bảo hiểm

Ngành

Tài chính Ngân hàng
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.6
HĐ ngoại khoá
8.9
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
8.1
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
7.9
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giảng viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.6
HĐ ngoại khoá
8.9
Cơ hội việc làm
8.4
Tiến bộ bản thân
8.1
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
7.9
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm

...