Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Chuyên ngành Giáo dục Thể chất | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giáo dục Thể chất

   Chương trình

   Ngành

   Giáo dục Thể chất

   Thời lượng

   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   Kiến thức chung

   • Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
   • Có kiến thức đại cương theo quy định của ngành sư phạm.

   Kiến thức ngành, chuyên ngành

   • Có vững kiến thức các môn cơ sở ngành, nghiệp vụ sư phạm ngành Giáo dục thể chất.
   • Có vững kiến thức các môn thể thao chuyên ngành.
   • Có kiến thức cơ bản về phương pháp NCKH trong lĩnh vực GDTC.
   • Có kiến thức, kỹ năng cơ bản tổ chức hoạt động công tác Đoàn, Đội.
   • Có kiến thức cơ bản về Giáo dục quốc phòng – An ninh

   Kiến thức bổ trợ

   • Có kiến thức ngoại ngữ tương đương trình độ B.
   • Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, biết vận dụng tốt kiến thức công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng giảng dạy môn học Giáo dục thể chất ở các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân; thực hiện tốt chuyên môn trong các cơ quan quản lý nhà nước