Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam - Chuyên ngành Điều dưỡng | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Điều dưỡng

Chương trình

Ngành

Điều dưỡng

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm chuyên ngành

Khối lượng kiến thức: Trên 142 tín chỉ (ngoài những môn học bắt buộc ở trên sinh viên còn được học 2 tín chỉ môn học tự chọn).

Mục tiêu đào tạo

  • Sinh viên ra trường có hiểu biết một cách đa diện và tổng hợp về con người, có đạo đức nghề nghiệp và có khả năng tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa con người.
  • Dựa trên các dẫn chứng khoa học, sinh viên học được các kiến thức, kỹ thuật có chuyên môn cao đáp ứng được sự biến đổi của bệnh tật và nhu cầu mang tính xã hội, tính quốc tế đối với tính an toàn và chất lượng y tế cũng như có khả năng thực hiện nghiệp vụ điều dưỡng có chất lượng cao và an toàn.
  • Dựa trên chế độ xã hội, sinh viên ra trường có năng lực kết nối, phối hợp với các lĩnh vực chuyên môn khác như chăm sóc sức khỏe – y tế – phúc lợi có liên quan đến chăm sóc sức khỏe khu vực và điều trị tại nhà.
  • Sinh viên ra trường trở thành nhân lực luôn tôn trọng văn hóa xã hội – giá trị quan của con người; có khả năng hỗ trợ việc duy trì và nâng cao sức khỏe; phòng tránh bệnh tật.
  • Cùng với việc nâng cao chất lượng của ngành điều dưỡng, sinh viên ra trường có thể tự trau dồi để phù hợp với sự phát triển của xã hội toàn cầu.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị:

  • Kiến thức giáo dục đại cương – cơ sở.
  • Kiến thức chuyên ngành.
  • Tiếng Anh: Trình độ B1 hoặc tương đương B1 theo khung tham chiếu châu Âu.
  • Tiếng Nhật: Trình độ N4 JPLT.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người điều dưỡng có thể phụ trách công việc điều dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân trong sinh hoạt hàng ngày để họ thoải mải hơn khi điều trị; đồng thời trợ giúp chăm sóc y tế bệnh nhân theo chỉ thị của bác sỹ tại các bệnh viên, cơ sở y tế, hoặc làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân.