Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam - Chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kỹ thuật hình ảnh Y học

Chương trình

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm chuyên ngành

Khối lượng kiến thức: Trên 129 tín chỉ (ngoài những môn học bắt buộc ở trên sinh viên còn được học 6 tín chỉ môn học tự chọn).

Mục tiêu đào tạo

  • Sinh viên ra trường có hiểu biết một cách toàn diện và tổng hợp về con người, có đạo đức nghề nghiệp và có khả năng tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa con người.
  • Có năng lực thực hiện PHCN/Vật lý trị liệu chất lượng cao một cách an toàn, học tập được những kỹ thuật – kiến thức chuyên môn để có thể đáp ứng được nhu cầu mang tính xã hội và quốc tế về chất lượng và an toàn y tế cùng với sự biến đổi của cấu trúc bệnh tật trên cơ sở áp dụng các dẫn chứng – cơ sở khoa học.
  • Có năng lực liên kết và hợp tác giữa các lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn như chăm sóc sức khỏe – y tế – phúc lợi xã hội, những vấn đề có liên quan tới y tế cộng đồng hay chăm sóc sức khỏe tại nhà – cộng đồng dựa trên hệ thống chế độ xã hội.
  • Có đầy đủ năng lực để hỗ trợ công tác phòng bệnh, duy trì và tăng cường sức khỏe cho mọi người trên cơ sở tôn trọng giá trị bản thân và đời sống văn hóa của họ.
  • Cùng với việc nâng cao chất lượng của ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, sinh viên ra trường có thể tự trau dồi để phù hợp với sự phát triển của xã hội toàn cầu.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị:

  • Kiến thức giáo dục đại cương – cơ sở.
  • Kiến thức chuyên ngành.
  • Tiếng Anh: Trình độ B1 hoặc tương đương B1 theo khung tham chiếu châu Âu.
  • Tiếng Nhật: Trình độ N4 JPLT.

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ thuật viên hình ảnh y học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các bệnh viện hoẵ các cơ sở y tế công và tư. Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh y học là những chuyên gia có chứng chỉ sử dụng tia phóng xạ trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh thông qua việc thực hiện các y lệnh của Bác sỹ, Nha sỹ.