Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam - Chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Chương trình

Ngành

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm chuyên ngành

Khối lượng kiến thức: Trên 131 tín chỉ (ngoài những môn học bắt buộc ở trên sinh viên còn được học 6 tín chỉ môn học tự chọn).

Mục tiêu đào tạo

  • Sinh viên ra trường có hiểu biết một cách toàn diện và tổng hợp về con người, có đạo đức nghề nghiệp và có khả năng tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa con người.
  • Có năng lực thực hiện PHCN/Vật lý trị liệu chất lượng cao một cách an toàn, học tập được những kỹ thuật – kiến thức chuyên môn để có thể đáp ứng được nhu cầu mang tính xã hội và quốc tế về chất lượng và an toàn y tế cùng với sự biến đổi của cấu trúc bệnh tật trên cơ sở áp dụng các dẫn chứng – cơ sở khoa học.
  • Có năng lực liên kết và hợp tác giữa các lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn như chăm sóc sức khỏe – y tế – phúc lợi xã hội, những vấn đề có liên quan tới y tế cộng đồng hay chăm sóc sức khỏe tại nhà – cộng đồng dựa trên hệ thống chế độ xã hội.
  • Có đầy đủ năng lực để hỗ trợ công tác phòng bệnh, duy trì và tăng cường sức khỏe cho mọi người trên cơ sở tôn trọng giá trị bản thân và đời sống văn hóa của họ.
  • Cùng với việc nâng cao chất lượng của ngành Xét nghiệm y học, sinh viên ra trường có thể tự trau dồi để phù hợp với sự phát triển của xã hội toàn cầu.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị:

  • Kiến thức giáo dục đại cương – cơ sở.
  • Kiến thức chuyên ngành.
  • Tiếng Anh: Trình độ B1 hoặc tương đương B1 theo khung tham chiếu châu Âu.
  • Tiếng Nhật: Trình độ N4 JPLT.

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học có thể làm việc tại phòng xét nghiệm ở các bệnh việc, cơ sở y tế trong và ngoài nước hoặc làm việc tại các cơ quan y tế dự phòng, trạm xá, Sở Y tế theo đúng chuyên ngành đã học.