Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata - Khóa học Dịch phim Hàn Quốc | Edu2Review

Khóa học Dịch phim Hàn Quốc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Luyện dịch phim Hàn Quốc

Đối tượng:

  • Đang làm công tác biên phiên dịch tại công ty Hàn Quốc.
  • Có trình độ tiếng Hàn cấp 3 trở lên hoặc tương đương.

Lợi ích khóa học