Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata - Khóa học Luyện thi EPS-TOPIK (XKLĐ) | Edu2Review

Luyện thi EPS-TOPIK (XKLĐ)

Chương trình

Trình độ

Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Thông tin liên hệ

Luyện thi EPS-TOPIK (XKLĐ)

Đối tượng:

  • Sinh viên, người lao động.
  • Bất cứ ai có nhu cầu học tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động.