Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata - Khóa học Tiếng Hàn cho phụ nữ di trú kết hôn | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn cho phụ nữ di trú kết hôn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Tiếng Hàn cho phụ nữ di trú kết hôn

Đối tượng: Bất cứ ai có nhu cầu học tiếng Hàn để kết hôn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá