Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata - Khóa học Tiếng Hàn thiếu nhi | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn thiếu nhi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Cho trẻ em

Tiếng Hàn thiếu nhi

Đối tượng: Học sinh, thiếu nhi có nhu cầu học tiếng Hàn.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá