Trường Ngoại Ngữ Đông Phương Mới | Edu2Review

Trường Ngoại Ngữ Đông Phương Mới

23 đánh giá
7.5
Khá
23 đánh giá

Khóa học

Anh văn Mẫu Giáo

Trẻ em
8 tuần

Anh văn Mẫu Giáo

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

Giáo trình: Tiny talk- Phonics

Kid 1, Kid 2, Kid 3: 48 tiết / 8 tuần

Giáo viên Việt Nam và GV nước ngoài

Kid 4, Kid 5, Kid 6: 48 tiết / 8 tuần Giáo viên Việt Nam và GV nước ngoài

Nhận tư vấn

Anh văn Thiếu Nhi

Trẻ em
8 tuần

Anh văn Thiếu Nhi

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

Đối tượng: dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi.

Starters: 48 tiết / 8 tuần

Movers: 48 tiết / 8 tuần

Flyers: 48 tiết / 8 tuần

Nhận tư vấn

Anh văn Thiếu Niên

Trẻ em
8 tuần

Anh văn Thiếu Niên

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

Đối tượng: dành cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi

Giáo trình: Starteam - Smart choice

Nhận tư vấn

Anh ngữ giao tiếp quốc tế

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

8 tuần

Chương trình

  • Cấp độ Beginer (TOEIC 100 – 300)
  • Cấp độ Intermediate ( TOEIC 300 – 500)
  • Cấp độ Upper (TOEIC 500 - 650)
Nhận tư vấn

Anh văn giao tiếp quốc tế Beginer

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng
2.300.000đ
2.300.000đ

Anh văn giao tiếp quốc tế Beginer

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.300.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.4
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Tư vấn xếp lớp
8.0
Số lượng học viên
7.6
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
7.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giáo viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.4
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Tư vấn xếp lớp
8.0
Số lượng học viên
7.6
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
7.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay